اطلاعیه مهم پژوهشی و آموزشی

پیرو هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم پژوهشی استان مازندران و در راستای اجرای بخشنامه‌های مرتبط، آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه‌ای دامپزشکی و دکتری تخصصی که فاقد مشکل سنوات و یا نظام وظیفه هستند مورخ 1396/11/10 می‌باشد ، بنابراین در صورت برگزاری جلسه دفاع تا تاریخ مذکور دانشجو مشمول تمدید پایان نامه و پرداخت شهریه اضافی نخواهد شد. بدیهی است آخرین مهلت دفاع برای دانشجویانی که مشمول قوانین سنوات و یا نظام وظیفه هستند تاریخ 1396/10/30 خواهد بود و در صورت عدم انجام دفاع تا تاریخ فوق الذکر کلیه عواقب مالی و... بر عهده دانشجو می‌باشد.

تعداد بازدید:
988
تاریخ:
1396/10/19
منبع:
Powered by DorsaPortal