لوگو
شعارسال
حوزه معاونت پژوهشی

 حوزه پژوهش وفنآوری

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محل استقرار

عکس

دکتر رضا چنگیزی

معاون پژوهشی

32415026

حوزه پژوهشی

 

دکترحسن­ قاسم ­نژاد بصرا

مدیر پژوهشی

32415078

//

 

خانم مکرمه ­حمیدی

سرپرست اداره توسعه فنآوری و ارتباط با صنعت و کارشناس آمار

32415137

//

 

خانم مریم ­کاویانی

کارشناس نشریات

32415132

//

 

آقای حسین ­باباتبار

کارشناس مسؤول برنامه و بودجه

32415133

//

 

آقای حمزه قاسم زاده

کارشناس طرح­های پژوهشی

32415043

//

 

آقای عسگری جناتیان

کارشناس ارتباط باصنعت

32415028

//

 

شرح وظایف:

دکتر حسن قاسم نژاد:

امروزه علم را مترادف پژوهش می دانند و آن را رویکردی منظم برای حل مسائل٬. پاسخ به سوالات و آزمودن فرضیات تعریف می کنند. شاید بتوان مهمترین جایگاه پژوهش را دانشگاه دانست که در آن پرورش پژوهشگر و تولید علم صورت می گیرد. حوزه پژوهشی در زمینه طرح های درون و برون دانشگاهی، حمایت از اختراعات، اکتشافات و ابداعات، فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور، پشتیبانی و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، پشتیبانی و تجهیز کتابخانه دانشگاه، برگزاری همایش های داخلی، استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی، برگزاری سخنرانی های علمی و دعوت از محققان و شخصیت های برجسته علمی، حمایت از تیم های تحقیقاتی دانشجویی، کمک به پایان نامه های دانشجویی، نشر مجلات و کتب علمی دانشگاهی فعالیت مستمر داشته و برای پیشبرد امور پژوهشی در راستای ارتقاء کیفیت پژوهشی دانشگاه فعالیت می کند.

زیر مجموعه مدیریت امور پژوهش و فناوری

1- تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه در قالب سیاست ها و خط مشی های مصوب

2- بهبود مستمر برنامه های حوزه پژوهشی و فناوری بر اساس نیازهای روز دانشگاه و جامعه

3- نظارت بر تنظیم و هزینه اعتبارات مورد نیاز واحد های پژوهش و فناوری

4- هدایت و نظارت بر خط مشی های تعیین شده در مورد پژوهش و فناوری دانشگاه و ارائه راهنمایی لازم به واحد های مربوطه

5- تهیه گزارش های لازم برای شوراهای مرتبط دانشگاه بویژه شورای پژوهشی

6- برنامه ریزی اجرایی شدن تفاهم نامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه

7- نظارت بر عملکرد کارکنان حوزه پژوهش و فناوری (دفتر ارتباط با صنعت، طرح های پژوهشی، تشویقی مقالات و غیره)

8- سایر امور محوله و مرتبط با حوزه فعالیت (برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی، تفاهم نامه های پژوهشی، چاپ کتاب و غیره)

خانم مکرمه حمیدی:

1- جمع‌آوری آمار مورد نیاز سازمان‌مرکزی از حوزه‌های (دانشجوئی آموزشی- پژوهشی مالی فرهنگی و عمرانی) واحد و ارسال به سازمان دو بار در سال از طریق سایت ICT.IAU.IR که آخرین مهلت ارسال دوره اول 30/8/ 13 و آخرین مهلت دوره دوم 15/2/ 13 می‌باشد.

2- جمع‌آوری آمار مورد نیاز منطقه 3 (هیأت عالی نظارت، هیأت مؤسس، دبیرخانه منطقه و...) از حوزه‌های (دانشجوئی آموزشی- پژوهشی مالی فرهنگی و عمرانی) واحد.

3- پاسخگویی به فرمهای ارائه شده توسط بازرسان.

4- تکمیل فرمهای آماری حوزه‌های مختلف دانشگاه که از سازمان‌ها و ارگان‌های‌ مختلف‌ کشور به واحدها ارسال می‌گردد.

5- ارسال الکترونیکی مدارک و احکام اساتید راهنما و مشاور و یا تغییر مرتبه علمی آنها جهت اخذ پایان نامه دانشجویان و کدگیری اساتید جهت راهنما و مشاور در سامانه http://tc.iau.ir.

6- ارسال اطلاعات مربوط به همایش (بین­المللی و ملی و منطقه­ای و داخلی) در سامانه همایشها conference.iau.ir جهت کسب مجوز در تاریخ مشخص به سازمان مرکزی و منطقه که قرار است در همان سال و یا سالهای آینده در واحد برگزار شود و پیگیری تا زمان برگزاری همایش.

7- تنظیم مجموعه مقالات مربوط به همایشهای برگزار شده در واحد.

8- پاسخگویی الکترونیکی به Email ها و تلفن‌های مربوط به همایشهای برگزار شده در واحد.

9- پشتیبانی ونگهداری اطلاعات در رایانه و سیستم اتوماسیون اداری.

10- تنظیم و جمع­آوری اطلاعات به همراه مستندات و تنظیم در فایلهای مشخص شده و ارسال آنها در سامانه http://pare.barname.iau.ir سامانه جامع ارزیابی و عملکرد، رتبه بندی و تعالی سازمانی جهت بالا بردن امتیاز و رتبه دانشگاه.

11- ارسال اطلاعات (دانشجویان و اساتید و رشته­ها) سالیانه به استانداری جهت چاپ در سالنامه آماری استان مازندران https://mazandaran.mporg.ir.

12- به روز رسانی اطلاعات (اطلاعیه ها ، فراخوان ها، بخشنامه ها، آمارهای مقالات، سخنرانی ها ، طرحها و غیره)حوزه پژوهشی در وب سایت دانشگاه که این کار در زمان وجود سایت قبلی به طور مداوم انجام می شد و در حال حاضر سایت جدید در حال به روزرسانی می باشد.

13- تنظیم فایلهای اکسل برنامه بودجه ( قسمتهای آماری) سالی یک بار.

14- همکاری در تنظیم فایل Excelتشویقی مقالات هر سه ماه یکبار.

15- همکاری در برگزاری مراسم های مختلف از جمله مراسم هفته پژوهش و بزرگداشت روزهای مهم مثل روز دامپزشکی و پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی و غیره و ارسال اطلاعات و اخبار آن به همراه مستندات در سامانه ارتباط با صنعت.

16- همکاری در برگزاری سخنرانی­های علمی و ارسال اطلاعات آن به همراه مستندات جهت ثبت در سامانه ارتباط با صنعت.

17- پیگیری فعالیتهای مرکز رشد و دعوت از شرکت های دانش بنیان جهت استقرار در مرکز رشد این واحد و ارسال اطلاعات و اخبار آن به همراه مستندات جهت ثبت در سامانه ارتباط با صنعت و ثبت فعالیت­های جدید مرکز رشد در سامانه http://cit.iau.ir.

18- پیگیری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای کارکنان و اعضای هیأت علمی و دانشجویان و ارسال اطلاعات و اخبار آن به همراه مستندات جهت ثبت در سامانه ارتباط با صنعت.

19- پیگیری کتب تألیفی و ترجمه شده اساتید توسط انتشارات دانشگاه و انتشارات خارج از دانشگاه و ارسال مستندات آن جهت ثبت در سامانه ارتباط با صنعت.

20- پیگیری محصولات تولیدی و اختراعات واحد توسط اساتید و دانشجویان و دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در سامانه ارتباط با صنعت.

21- پیگیری طرح های برون دانشگاهی که توسط اساتید و پژوهشگران اجرا می­گردد و ثبت آن در سامانه ارتباط با صنعت.

22- بستن تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با ارگانهای مختلف و اجرای مواد تفاهم نامه­ها و برگزاری جلسات با آن اداره یا ارگان و ثبت در سامانه ارتباط با صنعت.

23- تماس با شرکت­های صنعتی در (استان مازندران وگلستان و گیلان) و ارسال درخواست همکاری مشترک در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان با آن شرکتها و ارسال مستندات و اخبار آن در سامانه ارتباط با صنعت.

24- برگزاری جلسه با شرکت­هایی که از آنها دعوت بعمل آمد و ثبت صورت جلسات در سامانه ارتباط با صنعت.

25- ثبت اخبار پژوهشی و به روز رسانی تمامی اطلاعات در سایتtdc.iau.ir (سامانه ارتباط با صنعت).

آقای حسین باباتبار:

1- تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه.

2- تهیه و تنظیم دوره ای تجزیه و تحلیل بودجه واحد.

3- تخصیص اعتبار بندهای بودجه.

4- نظارت مجموعه سیاستهای راهبری دانشگاه.

5- تهیه و تنظیم هزینه بودجه پژوهشی سالانه واحد.

6- سایر وظایف محوله در امور بودجه و برنامه ریزی و هزینه پژوهشی.

7- تأیید و رسیدگی سندهای صادره هزینه بودجه پژوهشی پرداختن توسط حسابداری.

8- انجام کارهای دبیرکمیته بیمه و رفاه واحد(شامل تهیه و تنظیم لیست بیمه مازاد درمان، عمر و حوادث دانشجویی)

9- بررسی و نظارت و تحویل پرونده های بیمه مازاد درمان، عمر حوادث دانشجویی کلیه کارکنان و خانواده آنان در دانشگاه و مرکزآموزشی سما و اعضای هیأت علمی واحد و مرکز آموزشی سما برای رسیدگی و تصویب در کیته رفاه واحد.

10- تهیه لیست و تایپ پرونده های بیمه ای جهت ارسال به سازمان.

11- ارائه مشاوره حضوری و تلفنی در مورد پرداخت خسارات بیمه ای.

آقای حمزه قاسم زاده:

1- انجام کلیه امور مربوط به فرآیند طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعم از دریافت و بررسی فرم صفر پیشنهادی، ارسالی جهت داوری، انعقاد قرارداد، دریافت گزارشات دوره ای و نهایی، دریافت کد طرح، اعلام خاتمه و ...) از شروع تا پایان طرح.

2- دریافت پروپوزال های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها و تحویل آنها به مدیران گروه های مربوطه و در نهایت ارائه در شورای پژوهشی واحد پس از تأیید گروه.

3- دریافت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی(اعم از مقالات چاپ شده، گواهی شرکت در همایش ها و سمینارها و...) و بایگانی منظم و نگهداری آنها در فایلهای مربوطه.

4- تهیه و تنظیم گزارش مربوط به جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه اساتید شرکت کننده در جلسات دفاعیه.

5- دریافت مقالات اساتید، کارکنان، دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به صورت چاپ شده در مجلات معتبر جهت ارسال به سازمان مرکزی برای دریافت تشویقی مقالات.

6- تنظیم صورت جلسات شورای پژوهشی واحد.

7- بررسی ویراستاری پرینت نهایی پایان نامه های دانشجویان ارشد قبل از صحافی.

خانم دکتر مریم کاویانی:

1. ورود، تکمیل و به روزرسانی کامل اطلاعات فارسی و انگلیسی وب سایت 3 فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل: فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی به نشانی اینترنتی http://ijrj.baboliau.ac.ir، فصلنامه Sociological Studies of Youth به نشانی اینترنتی http://ssyj.baboliau.ac.ir و مجله علوم تکثیر و آبزی پروری به نشانی http://basj.baboliau.ac.ir.

2. محاسبه حق الزحمه اعضای هیات تحریریه، داوران بر اساس مرتبه علمی و عوامل اجرایی فصلنامه ها پس از هر دوره چاپ بر اساس بخشنامه مربوطه و پیگیری سلسله مراتب پرداخت از حوزه های ریاست، پژوهشی و مالی و همچنین ثبت طلبکاری داوران در فایل مربوطه.

3. ارسال فایل فصلنامه ها طبق قرارداد با مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (سایت Noormags) برای فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی و Sociological Studies of Youth

4. ارسال فایل فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز ( ISC) پس از هر دوره انتشار مجله فوق الذکر طبق فرمت آن مرکز و پیگیری جهت اعلام وصول پس از تکمیل هر شماره از فصلنامه و رفع ایرادات احتمالی

5. ارسال فایل 3 فصلنامه واحد به مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( SID) و پیگیری های مربوط به واریز حق الزحمه نمایه سازی فصلنامه ها در آن مرکز طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از حوزه ریاست، پژوهشی و مالی و ارسال رسید ارسالی واریزی از حسابداری واحد به آن مرکز

6. شرکت در جلسات مربوط به فصلنامه های واحد بابل بر اساس اهمیت و ضرورت شرکت در جلسات و ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشرفت علمی رتبه و درجه اعتبار فصلنامه ها

7. نمایه سازی شماره های چاپ شده 3 فصلنامه واحد پس از هر دوره انتشار در وب سایت های فصلنامه های واحد به شرح شماره 1

8. پیگیری مکرر چاپ فصلنامه ها جهت انتشار برای هر دوره از حوزه ریاست، معاونت پژوهشی، حوزه اداری- مالی، تدارکات و چاپ و تکثیر

9. ارسال 3 فصلنامه واحد پس از هر دوره انتشار به سازمان، مشترکین طبق فرم های اشتراک، نویسندگان، داوران و هیات تحریریه مجله و ...

10. ثبت و به روز رسانی لیست مشترکین فصلنامه های واحد

11. پیگیری تمدید قرارداد نمایه سازی مجلات با شرکت سیناوب و درخواست به روز رسانی خدمات نرم افزاری و سخت افزاری

12. پیگیری جهت پرداخت حق الزحمه نمایه سازی و به روز رسانی فصلنامه های واحد از طریق شرکت سیناوب به طور سالیانه از حوزه امور مالی و پژوهشی و تحویل رسید پرداختی آن به شرکت مذکور

13. کمک به مدیران داخلی فصلنامه ها در پروسه های مختلف دریافت، داوری، اصلاح و چاپ مقالات و ترفیع مشکلات احتمالی و همچنین مذاکرات ایمیلی و تلفنی با داوران محترم فصلنامه های مذکور جهت داوری در اسرع وقت و تعویض داوران در صورت لزوم

14. ارسال الکترونیکی Accept مقالات به نویسندگان

15. بررسی روزانه صفحات وب سایت 3 فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گزارش خطاها و اشکالات محتوایی، نرم افزاری، دامنه و فضای وب

16. به روزرسانی و ارتقای مستمر برنامه مدیریت 3 پایگاه فصلنامه ها و افزودن قابلیت های عمومی و رفع اشکالات برنامه و ارائه پیشنهاد ها به شرکت سیناوب در صورت نیاز و ملزم ساختن شرکت به درخواست های متعارف دفتر مجله

17. به روز رسانی کلیه فرم های مربوط فصلنامه ها از قبل فرم داوری اولیه، ثانویه و فرم تعهد و ... طبق فرمت در سایت 3 فصلنامه واحد و اضافه کردن بندهای مربوطه طبق تصمیم گیری های جلسات مجلات

18. پیگیری پیشتیبان گیری بانک اطلاعات فصلنامه ها به صورت روزانه و کل اطلاعات به صورت هفتگی از طریق سایت نشریات

19. تنظیم فایل XML و RSS جهت ارسال به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (ISC) پس از هر دوره از انتشار فصلنامه

20. تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مربوط به اعضای هیات تحریریه و عوامل اجرایی در وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی الکترونیکی https://journals.msrt.ir/

21. ارسال فایل الکترونیکی و hard copy فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه فقه و حقوق اسلامی به وزارت علوم به صورت On time و همچنین اعلام وصول آن

22. انجام مکاتبات و ارسال ایمیل های مکرر و متناوب جهت نمایه سازی فصلنامه های واحد در پایگاه های علمی Scopus، AGRIS، CABI، WOS، Pub med و EBSCO و ...

23. به روز رسانی اطلاعات مربوط به 3 فصلنامه واحد بابل در سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی الکترونیکی http://eval.journals.ir پس از هر دوره از انتشار و همچنین ارسال فایل الکترونیکی فصلنامه ها

24. ثبت و پیگیری اطلاعات مربوط به هیات تحریریه، اعضاء و داوران و عوامل اجرایی در سامانه جامع رسانه های کشور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و هماهنگی مداوم با آقای مهندس صمدی نماینده استان مازندران در امور نشریات علمی

25. پیگیری جهت اعلام وصول هر شماره چاپ شده مجله از چاپخانه مربوطه و گزارش نهایی آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

26. پیگیری جهت اخذ، به روز رسانی و تمدید اعتبار پروانه انتشار 3 فصلنامه واحد بابل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

27. پیگیری و دریافت شناسه دی او آی توسط بنیادین بین المللی (IDF) International DOI Foundation برای فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی به صورت دوره ای و همچنین پیگیری تمام امور مربوط به دریافت پیش فاکتور و پرداخت هزینه از حوزه معاونت اداری و مالی و حسابداری و تأیید و ارسال هزینه به شرکت سیناوب

28. پیگیری از شرکت سیناوب در مورد دریافت خدمات موسسه کراس رف از جمله cited by، cross check و cross mark

29. هماهنگی، پیگیری، دریافت و تعویض Range IP Valid با معاونت پژوهشی ISC و همچنین شرکت سیناوب به صورت دوره ای

30. پیگیری جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور از ISC جهت دریافت آخرین ضریب تاثیر نشریات پژوهشی به صورت دوره ای

31. دریافت شناسه حساب بانکی ایران(شبا) جهت پرداخت حق الزحمه نمایه سازی هر شماره از مجله در درآمدهای اختصاصی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ارسال مبلغ نمایه سازی پس از تایید حوزه حسابداری

32. ارسال فایل فصلنامه ها (3 فصلنامه) به مرکز Mag Iran پس از هر دوره انتشار و پیگیری جهت دریافت اعلام وصول از آن مرکز و همچنین نظارت بر پرداخت حق الزحمه اشتراک نویسندگان به مرکز Mag Iran و در نهایت واریز مبلغ به حساب واحد بابل توسط آن شرکت و تحویل کپی فاکتور پرداخت اشتراک به امور مالی واحد

33. پیگیری جهت دریافت جدیدترین حکم کارگزینی و بیمه داوران جهت احتساب حق الزحمه داوری پس از هر دوره (فصل) از انتشار فصلنامه

34. ارسال فایل مجلات به به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی استان مازندران و همچنین استان تهران پس از هر دوره چاپ مجلات

35. ارسال فایل 3 فصلنامه پس از هر فصل از چاپ در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به نشانی الکترونیکی www.nlai.ir

36. دریافت مقاله های تایید شده جهت انتشار برای هر شماره از فصلنامه های واحد از مدیران داخلی مجلات، ارسال ایمیل به نویسندگان و دریافت فایل های مربوط به چاپ مقاله طبق فرمت و همچنین پیگیری جهت دریافت حق چاپ فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی و تحویل رسیدهای بانکی به حسابداری

37. هماهنگی و انجام مذاکرات متعدد و متناوب جهت ارزیابی اولیه، آسیب شناسی و تهیه گزارش امکان سنجی و ثبت 3 فصلنامه واحد بابل در پایگاههای استنادی معتبر عمومی Sherpa، CNKI، Twitter،Google Scholar، Proquest، DOAJ

38. ورود اطلاعات، تکمیل، ترجمه انگلیسی و به روز رسانی کلیه بخش های مربوط به وب سایت انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل که این کار در زمان وجود سایت قبلی به طور مداوم انجام می شد و در حال حاضر سایت جدید در حال به روزرسانی می باشد.

39. کمک به بخش پژوهشی واحد جهت انجام امور پژوهشی مختلف

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/19
تعداد بازدید: 1877
Powered by DorsaPortal